Wednesday, February 08, 2006

bmw.de banned by google

Google removed bmw.de pages from its index. Is was happend because those german pages used some unclean techniques to rise its pagerank, and to get there more people. By google problem was by using so called doorway pages, which are extremly rich in keywords, but contain no real content. And user cant see them, because he is redirected to another page. He dont know, that something bad had been done to him, but its really dirty to rise numbers of visitors by doing this. But, there is some difference between private persons and big company. And that is in fact, that google will return bmw's pages into index immediatelly after they remove those doorways. Normal user can hope, that his pages will be unbanned in about year. (But this is only, how i interprete official message, dont know if its true, and if for example bmw wont pay some money for its return to google.)

Sunday, February 05, 2006

Jazyk slouží k tomu, aby pojmenovával odlišnosti, ale velmi často je zneužíván k vytváření neférových, stereotypních a manipulativních kontextů. Musíme se mít na pozoru před jejich vytvářením, právě u výrazů a stereotypních pojmů, které byly v minulosti v tomto smyslu hrubě zneužívány. Ve své práci jako computer system analyst jsem musel velmi vážit použitá slova a výrazy, aby vyvolaly stejné pocity u čtenářů mých specifikací. V případě nejasností jsme dokonce používali meta-jazyků k vysvětlení těchto nejasnosti. Jinak se velmi často stávalo že jeden mluvil o koze a druhý o voze. Mnohem vážnější je, že nejde jen o Grebeníčka, ale o celou Komunistickou stranu Čech a Moravy, která bohužel ani na sjezdu ani do této doby nedořešila kádrové otázky. Důsledkem toho je, že ve vedení strany je několik lidí, kteří se nejen nedomluví, ale na veřejnosti vypravuje každý něco jiného a ještě k tomu podle toho pro které noviny či televizi. Včetně několika rozvratníků v pozadí, kteří ještě zapáchají „arogantními aparátnickými manýry“, aby druhé označovali za „stalinisty“ a sami sebe prezentovali jako ty správné a pokrokové. Je téměř výsměchem, když nás žádá o zprávu o průběhu stranického vzdělávání místopředseda ÚV KSČM Dolejš, který by sám nejen toto vzdělávání, ale spíše kurs elementární logiky pro začátečníky velmi potřeboval.

Blog Directory